സംഗമഗ്രാമമാധവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കല്ലേറ്റുംകരയിലെ ഇരിങ്ങാടപ്പിള്ളി മന യു.ജി.സി ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. എം. ജഗദേഷ് കുമാർ സന്ദർശിച്ചു

കല്ലേറ്റുംകര : ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജിലെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കല്ലേറ്റുംകരയിലെ ഇരിങ്ങാടപ്പിള്ളി…

You cannot copy content of this page