ഇരിങ്ങാലക്കുട അയ്യങ്കാവ് മൈതാനത്തിന് എതിർവശം വീടും സ്ഥലവും വില്പനയ്ക്ക്

ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് സമീപം അയ്യങ്കാവ് മൈതാനത്തിന് എതിർവശം അഞ്ചര സെന്റ് സ്ഥലവും രണ്ടുനില വീടും വില്പനയ്ക്ക്. താല്പര്യമുള്ളവർ…

You cannot copy content of this page