ഇരിങ്ങാലക്കുട അയ്യങ്കാവ് മൈതാനത്തിന് എതിർവശം വീടും സ്ഥലവും വില്പനയ്ക്ക്

ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് സമീപം അയ്യങ്കാവ് മൈതാനത്തിന് എതിർവശം അഞ്ചര സെന്റ് സ്ഥലവും രണ്ടുനില വീടും വില്പനയ്ക്ക്. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 8089578256

You cannot copy content of this page