ഠാണാവ് ‘ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്’ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ടാങ്കിനായി പണികഴിപ്പിച്ച തറക്ക് നിലവാര തകർച്ച എന്ന് പരാതി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നഗരസഭ വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രമായ ഠാണാവ് പൂതംകുളത്തെ ‘ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്’ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ടാങ്കിനായി…

You cannot copy content of this page