കളഞ്ഞുകിട്ടിയ അഞ്ച് പവന്‍റെ സ്വർണമാല തിരിച്ചുനൽകി കടുപ്പശ്ശേരിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ജിനീഷ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കളഞ്ഞുകിട്ടിയ അഞ്ച് പവന്‍റെ സ്വർണമാല തിരിച്ചുനൽകി കടുപ്പശ്ശേരിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ജിനീഷ്. സ്വന്തം മകന്‍റെ ചികിത്സയ്ക്ക് 25…

You cannot copy content of this page