നടപ്പാതയുമില്ല, റോഡരികാണെങ്കിൽ ഏതുനിമിഷവും ഇടിയുന്ന അവസ്ഥയിലും – തൊമ്മാനയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന സംസ്ഥാനപാത അരിക് കെട്ടി വീതി കൂടണമെന്ന് ആവശ്യം ശക്തം

തൊമ്മാന : ദശകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച തൊമ്മാന പാടശേഖരത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന റോഡിന്റെ വീതികൂട്ടുകയും ഇരുവശവും കെട്ടി ബലപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന്…

You cannot copy content of this page