ഇരിങ്ങാലക്കുട ബാർ അസോസിയേഷന് പുതിയ നേതൃത്വം – അഡ്വ. പി.ജെ ജോബി പ്രസിഡന്റ്, അഡ്വ. ലിയോ വി.എസ് സെക്രട്ടറി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : അഭിഭാഷകരുടെ സംഘടനയായ ഇരിങ്ങാലക്കുട ബാർ അസോസിയേഷന് പുതിയ നേതൃത്വം. 2023-24 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. പി.ജെ…

You cannot copy content of this page