“താപനില വർദ്ധനവ്: പത്ത് ലക്ഷം ജീവികൾ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടും” മുന്നറിയിപ്പുമായി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ ഏകദിന ശിൽപശാല

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിന്റെയും ഇ.കെ.എൻ സെന്റർ ഫോർ എജുക്കേഷന്റെയും…

നീഡ്സിന്‍റെ മഹാത്മാ പാദമുദ്ര @ 90 – മതേതര രാഷ്ട്രമായതിനു ഇന്ത്യ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയോട് : സുനിൽ പി. ഇളയിടം

ഇരിങ്ങലക്കുട: നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഒരുമിച്ചു പാർക്കുന്ന ഇന്ത്യ മതേതര രാഷ്ട്രമായി നിലനിർത്തിയതിനു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ സുനിൽ…

You cannot copy content of this page