ഷാജു വാലപ്പനെ ആദരിച്ചു

കല്ലേറ്റുംകര : ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രവാസി വ്യവസായി ഷാജു വാലപ്പനെ ചാലക്കുടി പബ്ലിക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ…

You cannot copy content of this page