ഫ്രഷേസ് ഡേ ആഘോഷമാക്കി തരണനെല്ലൂർ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തരണനെല്ലൂർ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫ്രഷേസ് ഡേ ‘ജെനേസിസ് ഗാല…

You cannot copy content of this page