വാൾഡനിൽ യുവാക്കൾക്കായി ആറു ദിവസത്തെ ഫോറം തിയേറ്റർ വർക് ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇന്നർ സ്പേസ് ലിറ്റിൽ തിയേറ്റർ, ന്യൂ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോടോ സർക്കിൾ എന്ന നാടകക്കൂട്ടായ്മയുമായി സഹകരിച്ചു…

പുല്ലൂർ നാടകരവിന്‌ കൊടിയേറി, ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ 29 വരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ ടൌൺ ഹാളിൽ സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടകമേള

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പുല്ലൂർ ചമയം നാടക വേദിയുടെ പുല്ലൂർ നാടകരാവിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ 29 വരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട…

You cannot copy content of this page