പുല്ലൂർ നാടകരവിന്‌ കൊടിയേറി, ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ 29 വരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ ടൌൺ ഹാളിൽ സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടകമേള

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പുല്ലൂർ ചമയം നാടക വേദിയുടെ പുല്ലൂർ നാടകരാവിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ 29 വരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട…

You cannot copy content of this page