ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 47 മില്ലിമീറ്റർ മഴ, അടുത്ത 5 ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യത

അറിയിപ്പ് :
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയ്ക്കും ഇന്ന് സാധ്യത. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം 47 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page