ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 7.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴ, ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച മഞ്ഞ അലർട്ട്

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 7.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. തൃശൂർ ജില്ല ഉൾപ്പടെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് ജൂൺ 29 വ്യാഴാഴ്ച മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

You cannot copy content of this page