വാരിയർ സമാജം യൂണിറ്റ് യോഗം നടത്തി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : വാരിയർ സമാജം യൂണിറ് യോഗം നമ്പ്യങ്കാവ് വാരിയത്ത് നടന്നു. പ്രസിഡണ്ട് പി.വി. രുദ്രൻ വാരിയർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വി.വി. ഗിരീശൻ ജില്ല സെക്രട്ടറി യായതിനാൽ പുതിയ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി എ.സി. സുരേഷിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ എ. അച്ചുതൻ, പി.എം. രമേഷ് വാര്യർ, ശശീധർ വാര്യർ, സി.വി.മുരളി , ടി.വിജയൻ , ഐ. ഈ ശ്വരൻ കുട്ടി, പ്രദീപ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page