ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതവുമായി ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ആനന്ദപുരം :  ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനത്തിൽ ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃഭാഷയിൽ രചിച്ച പ്രാർത്ഥനാഗീതം ആലപിച്ചു. വിദ്യാലയത്തിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്…

ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നീതിന്യായ സമുച്ചയമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട കോടതി മാറുന്നു – രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണത്തിന് 64 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സംസ്ഥാനത്തെ നീതിന്യായ സമുച്ചയങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതാകാൻ പോകുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അറുപത്തിനാല് കോടി…

വൊക്കേഷണൽ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ  ഇന്നോവെറ്റ് ദ്വിദിന ശില്പശാല സമാപിച്ചു

വെള്ളാങ്ങല്ലുർ : സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയും, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും, വെള്ളാങ്ങല്ലുർ ബി ആർ സിയും   സംയുക്തമായി വൊക്കേഷണൽ ഹൈയർ…

വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്ത് മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മുരിയാട് : മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തു. എസ് സി, ജനറൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി…

ആളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുൻ പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെ പേരടങ്ങുന്ന ഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു

കല്ലേറ്റുംകര : ആളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് മുതൽ നാളിതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും പേരും, വിലാസവും, കാലഘട്ടവും, ഫോട്ടോയും സഹിതമുള്ള…

You cannot copy content of this page