വാഴക്കൃഷിയ്ക്ക് കുമ്മായത്തിനും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കിനും സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ജനകീയസൂത്രണം 2023- 24 വാഴക്കൃഷിയ്ക്ക് കുമ്മായത്തിനും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കിനും സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

~പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ
~2023-24 വർഷത്തെ ഭൂനികുതി രസീതി-പകർപ്പ്
~അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കുമ്മായവും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കും വാങ്ങി ഒറിജിനൽ ജി.എസ്.ടി. ബിൽ
~ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്
~ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്


അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ഒക്ടോബർ 16

ജനകീയാസൂത്രണം വാഴക്കൃഷിയ്ക്ക് കുമ്മായത്തിനും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കിനും സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കർഷകർ ചുരുങ്ങിയത് 50 വാഴയെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാകണം.

അപ്ഡേറ്റുകൾ വേഗത്തിലറിയാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഫോളോ ചെയ്യൂ …
https://www.facebook.com/irinjalakuda
join WhatsApp News Group
https://chat.whatsapp.com/LHvranOVueb9L2MnR0w1SR
subscribe YouTube channel
https://www.youtube.com/@irinjalakudanews
പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് www.irinjalakudaLIVE.com

You cannot copy content of this page