“ജീവിതമാണ് ലഹരി” സിഗ്‌നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജില്ല ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ മോഡൽ ബോയ്സ് സ്ക്കൂളിൽ വച്ച് നടന്ന തൃശൂർ മേഖലാ വൊക്കേഷണൽ…

നമ്പൂതിരീസ് ബി.എഡ് കോളേജിൽ യുവജന കമ്മീഷൻ ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നമ്പൂതിരീസ് ബി.എഡ് കോളേജിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.…

You cannot copy content of this page