ലഹരിക്കെതിരെ മെസേജ് മിററും ഡാങ്ക്ളേഴ്സുമായി എൻ.എസ്.എസ് വൊളന്റിയേഴ്സ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഗവ എൽ പി സ്ക്കൂളിൽ അഞ്ച് ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് വി.എച്ച്.എസ്.ഇ വിഭാഗം എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിൽ “രഹിത ലഹരി” പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് ഗവ. എൽ പി സ്ക്കൂളിൽ മെസ്സേജ് മിറർ സ്ഥാപിച്ചു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ശ്രീ അജു സി.ജെ. , ശ്രീ സൂരജ് പി.വി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എൽ പി സ്ക്കൂൾ പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക ശ്രീമതി അസീന പി.ബിക്ക് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ലസീദ എം.എ വോളന്റിയർ ലീഡർമാരായ ഡോൺ പോൾ, കാർത്തിക എം.ജി എന്നിവർ ചേർന്ന് മെസേജ് മിറർ കൈമാറി.

മാനവരാശിയെ തകർക്കുന്ന, യുവജനതയെ കാർന്നുതിന്നുന്ന ലഹരിയെന്ന മഹാ വിപത്തിനെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെയും യുവാക്കളെയും ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മെസേജ് മിറർ സ്ഥാപിക്കൽ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡാങ്ക്ളേഴ്സ് സജ്ജീകരിക്കൽ, ലഹരി വിരുദ്ധ പോസ്റ്റർ പ്രചരണം, ഫ്ലാഷ് മോബ്, സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ, എക്സൈസ് വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി വർജ്ജ്യസഭ എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ബോയ്സ് സ്ക്കൂൾ വി എച്ച് എസ് ഇ വിഭാഗം എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. 2024 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ക്യാമ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്.

You cannot copy content of this page