കൗതുകമായി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ നീലത്തിമിംഗല മാതൃക

ഇരിങ്ങാലക്കുട : വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഗവേഷകരിലും കൗതുകമുണർത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ നീലത്തിമിംഗല മാതൃക ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്…

പുതുവർഷത്തിൽ ഹോം മെയ്ഡ് വിഭവങ്ങളുടെ എക്സിബിഷൻ ഒരുക്കി കാട്ടൂരിലെ അമ്മമാർ ഒത്തുകൂടുന്നു

കാട്ടൂർ : പുതുവർഷത്തിൽ ഹോം മെയ്ഡ് വിഭവങ്ങളുടെ എക്സിബിഷൻ ഒരുക്കി കാട്ടൂരിലെ അമ്മമാർ ഒത്തുകൂടുന്നു. ജനുവരി രണ്ടിന് കാട്ടൂർ മഹിളാ…

അറിവുകളുടെ ലോകം തുറന്ന് വിമല സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ റോബോട്ടിക് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് എക്സിബിഷൻ, എൽ.കെ.ജി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച വിവിധ മോഡലുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു

താണിശ്ശേരി : വിമല സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ റോബോട്ടിക് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് എക്സിബിഷൻ എക്സ്പോ 2023 തൃശൂർ അസിസ്റ്റൻറ് കളക്ടർ…

റോബോട്ടിക് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് എക്സിബിഷൻ എക്സ്പോ ഡിസംബർ 18ന് താണിശ്ശേരി വിമല സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : താണിശ്ശേരി വിമല സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ റോബോട്ടിക് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് എക്സിബിഷൻ എക്സ്പോ 2023 ഡിസംബർ 18ന്…

You cannot copy content of this page