ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 37 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ജില്ലയിൽ മിതമായതോ നേരിയതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 37 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ജില്ലയിൽ മിതമായതോ നേരിയതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു

You cannot copy content of this page