ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 48.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ, ജില്ലയിൽ മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കും, ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത

അറിയിപ്പ് : തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 55 കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും, മണിക്കൂറിൽ 46 കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 48.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page