പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജൂലായ് 6 വ്യാഴാഴ്ചയും കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

അറിയിപ്പ് :
കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജൂലായ് 6 വ്യാഴാഴ്ചയും കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

വാർത്തകൾ തുടർന്നും മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ

▪ follow & like facebook https://www.facebook.com/irinjalakuda
▪ join whatsapp news
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O