കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വജ്ര ജൂബിലി ബാലോത്സവം വിജ്ഞാനക്കൂട് 23,24,25 തീയതികളിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വജ്ര ജൂബിലി ബാലോത്സവം വിജ്ഞാനക്കൂട് ഏപ്രിൽ 23,24,25 തീയതികളിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, ഇ.കെ.എൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 23 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page