ആറാട്ടുപുഴ പൂരം പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.45ന് അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം നട അടക്കുന്നതായിരിക്കും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ആയതിനാൽ ഏപ്രിൽ 3 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.45ന് അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം നട അടക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ദേവസ്വം അറിയിച്ചു.

You cannot copy content of this page