ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ. എൽ.പി സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ. എൽ.പി സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു. യോഗാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യോഗ ട്രെയിനർ പി കെ സരസ്വതി ടീച്ചർ യോഗയുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച്‌ ക്ലാസെടുത്തു. സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് പി ബി അസീന, ഹിനിഷ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

You cannot copy content of this page