കൂടൽമാണിക്യം തിരുത്സവം 2023 ന് കൊടിയേറി , ഇനി ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് പത്തു നാൾ ഉത്സവം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കൂടൽമാണിക്യം തിരുത്സവം 2023 ന് കൊടിയേറി , ഇനി ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് പത്തു നാൾ ഉത്സവം. നകരമണ്ണ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ഇത്തവണത്തെ കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവത്തിന് കൊടിയേറ്റിയത്. മേൽശാന്തി പുത്തില്ലത്ത് അനന്തൻ നമ്പൂതിരി, പരികർമ്മി മണക്കാട് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നിവർ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

You cannot copy content of this page