സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച പൊതുഅവധി; രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഖാചരണം

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

വാർത്തകൾ തുടർന്നും മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ
FOLLOW INSTAGRAM https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
FOLLOW & LIKE FACEBOOK https://www.facebook.com/irinjalakuda
JOIN WHATSAPP NEWS
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ

continue reading below...

continue reading below..

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O