നഗരസഭ പരിധിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിടം പണിയുകയോ നിലവിലെ കെട്ടിടത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്തവർ ജൂൺ 30ന് മുൻപ് വിവരം നഗരസഭയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

അറിയിപ്പ് : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പിന്റെ 22/3/2023 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ നഗരസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിടം പണിയുകയോ നിലവിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്ത കെട്ടിട ഉടമകൾ 2023 ജൂൺ 30ന് മുൻപ് 9 B ഫോം മുഖേനെ വിവരം നഗരസഭയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നഗരസഭ റവന്യൂ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു.

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O