കപ്പാറ ആൽത്തറ വഴിയോരം ടൈൽ വിരിക്കുന്നു

കപ്പാറ : മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 16 കപ്പാറയിൽ വഴിയോര ഹാപ്പിനസ് പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ലോക്ക് ടൈൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. രണ്ടാം നൂറുദിന പരിപാടിയുടെ 90-ാംമത്തെ പരിപാടിയായ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ്. ജെ.ചിറ്റിലപ്പിള്ളി നിർവ്വഹിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.യു. വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുബ്രൻ പടിയത്തും സ്വാഗതവും ശിവരാമൻ കൊളത്തപ്പിള്ളി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

You cannot copy content of this page