ഠാണ – ചന്തക്കുന്ന് ജംഗ്ഷന്‍ വികസനത്തിന്റെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി 3 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന അവാർഡ് എൻക്വയറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു

ഭൂമിയും കെട്ടിടവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആകെയുള്ള 127 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 108 പേരും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുന്ന 29 പേരിൽ 23 പേരും മുഴുവൻ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഠാണ – ചന്തക്കുന്ന് ജംഗ്ഷന്‍ വികസനത്തിന്റെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന അവാർഡ് എൻക്വയറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ- സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രിയും നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എയുമായ ഡോ.ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു. വളരെ മികച്ച സഹകരണമാണ് ജനങ്ങൾ അവാർഡ് എൻക്വയറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നൽകിയതെന്നും മന്ത്രി ഡോ. ബിന്ദു അറിയിച്ചു.

സിവിൽസ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ അവാർഡ് എൻക്വയറിയിൽ ഭൂമിയും കെട്ടിടവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആകെയുള്ള 127 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 108 പേരും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുന്ന 29 പേരിൽ 23 പേരും മുഴുവൻ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചു. തൃശൂർ എൽ.എ ജനറൽ തഹസിൽദാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് സ്വീകരിച്ചത് – മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു.

You cannot copy content of this page