തൃശ്ശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സീനിയർ ബോയ്സ് ബോക്സിങ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ കരൂപ്പടന്ന ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിദ്യാർത്ഥി അഷ്‌ബിൻ ബാസിം

തൃശ്ശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സീനിയർ ബോയ്സ് ബോക്സിങ് മത്സരത്തിൽ (91 കിലോയിൽ താഴെ ) ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരൂപ്പടന്ന ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിദ്യാർത്ഥി അഷ്‌ബിൻ ബാസിം

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/LHvranOVueb9L2MnR0w1SR
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O
subscribe YouTube Channel
https://www.youtube.com/irinjalakudanews

You cannot copy content of this page