യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൻ സ്ഥലം എം.എൽ.എയും മന്ത്രിയുമായ ഡോ. ആർ ബിന്ദു സന്ദർശിച്ചു – റെയിൽവേ വികസനത്തിനായി ഏവരും ഒറ്റകെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മന്ത്രി

കല്ലേറ്റുംകര : ഇരിങ്ങാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും, യാത്രക്കാരോട് സംസാരിക്കുവാനുമായി സ്ഥലം എം.എൽ.എയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക…

You cannot copy content of this page