അയ്യങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് 8 മുതൽ 14 കൂടി സ്റ്റേജിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം കീഴേടം അയ്യങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2024 മാർച്ച് 8 മുതൽ 14 കൂടി സ്റ്റേജിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായ മേൽവിലാസത്തോടുകൂടി ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ madhuard10@gmail.com എന്നതിലേക്ക് മെയിൽ ആയോ അയക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 15 തിങ്കൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447408615 8157063945 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് അയ്യങ്കാവ് താലപ്പൊലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജനറൽ കൺവീനർ അറിയിച്ചു

You cannot copy content of this page