ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് ഒഴിവ്

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റിൻ്റെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. പി.എസ്.സി അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഫെബ്രുവരി 19 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പർ : 04802820615.

You cannot copy content of this page