ടെം പ്ലേറ്റ് സംവിധാനത്തിനെതിരെ ആധാരം എഴുത്തുകാർ ധർണ നടത്തി

കല്ലേറ്റുംകര : കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ടെം പ്ലേറ്റ് സംവിധാനത്തിനെതിരെ ആധാരം എഴുത്തുകാർ ധർണ നടത്തി. വസ്‌തുവകകളുടെ സുതാര്യമായ കൈമാറ്റത്തിനും ആധാരം എഴുത്തുകാരുടെ തൊഴിലിനും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നു ധർണ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ജോമി ജോൺ പറഞ്ഞു.

സെക്രട്ടറി കെ.ഐ. റിൻസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.പി.ജോഷി, കെ.ടി. ഇട്ട്യേച്ചൻ, പി.ജെ.രാജപ്പൻ പി.കെ.രേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

You cannot copy content of this page