ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ താമരക്കഞ്ഞി വഴിപാട് തെക്കേ ഊട്ട് പുരയിൽ നിന്നും തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ താമരക്കഞ്ഞി വഴിപാട് തെക്കേ ഊട്ട് പുരയിൽ നിന്നും തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

വാർത്തകൾ തുടർന്നും മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ

▪ follow & like facebook https://www.facebook.com/irinjalakuda
▪ join whatsapp news
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD