കേരള സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ വിജയികളായ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

കേരള സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ വിജയികളായ ഇരിങ്ങാലക്കുട എൽ.എഫ്.സി.എച്ച്.എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

ആഞ്ജലീന ഡെന്നി, എല്ലിൻ വെള്ളാനിക്കാരൻ സയൻസ് സ്റ്റിൽ മോഡൽ സെക്കന്റ് എ ഗ്രേഡ് ലക്ഷ്മിദായ എ എ തേർഡ് എ ഗ്രേഡ്
അൺലിയ ജിനു, എസ്തേർ സലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്റ്റിൽ മോഡൽ എ ഗ്രേഡ്
അലിയ ഫാത്തിമ, ലക്ഷ്മി രാജേഷ് മാത്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ഗ്രേഡ്
ഹേസ്റ്റിയ ഷാജു മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് എ ഗ്രേഡ്
ആയിഷ നവർ സോഷ്യൽ സയൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ് എ ഗ്രേഡ്

You cannot copy content of this page