മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സൗപർണിക സ്കൂൾ ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങും ഫെവിക്കോൾ നിർമ്മാതാക്കൾ ആയ പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസും സംയുക്തമായി രണ്ടു ദിവസത്തെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് പരിശീലനം ഫെബ്രുവരി 5, 6 തിയതികളിൽ സൗപർണിക സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വച്ച് നടത്തി.

പിഡിലൈറ്റ് എക്സ്പെർട് റജീന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി. സൗപർണിക സ്കൂൾ ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വി രമാദേവി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

You cannot copy content of this page