ജെ.സി.ഐ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് പുതിയ സാരഥികൾ – പ്രസഡന്റ് ലിയൊ പോൾ, സെക്രട്ടറി സഞ്ജു പട്ടത്ത്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജൂനിയർ ചേമ്പർ ഇന്റർനാഷ്ണൽ ജെ.സി.ഐ. ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രസിഡന്റ് ലിയോ പോൾ. സെക്രട്ടറി സഞ്ജു പട്ടത്ത്, ട്രഷറർ ഷിജു. കെ.കെ., ലേഡി ജേസി വിംഗ് ചെയർ പേഴ്സൺ രമ്യ ലിയോ, ജെ.ജെ. വിംഗ് ചെയർ പേഴ്സൺ മെർലിൻ പട്ടത്ത് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

continue reading below...

continue reading below..


You cannot copy content of this page