അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന യോഗ പരിശീലന ക്യാമ്പ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ കേരളം, എസ്.എൻ.ബി.എസ് സമാജം, എസ്.എൻ.വൈ.എസ്, ഹാർട്ട് ഫുൾ നെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവർ സംയുക്തമായി അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന യോഗ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ്.എൻ.ബി.എസ് സമാജം ഹാളിൽ തൃശൂർ റൂറൽ എസ്.പി ഐശ്വര്യ ഡോങ്‌റെ ഐ.പി.എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്.എൻ.ബി.എസ് സമാജം പ്രസിഡൻറ് കിഷോർ നടുവളപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വേണു തോട്ടുങ്കൽ ബിജു കൊറ്റിക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page