പുല്ലൂർ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൗജന്യ കരൾ, ഗർഭാശയ കാൻസർ രോഗ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പുല്ലൂർ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക കാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സൗജന്യ കരൾ, ഗർഭാശയ കാൻസർ രോഗ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് നടന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനകോളജിസ്റ്റുമാരായ ഡോ റീഷാ ചന്ദ്രൻ, ഡോ സിൻസി വിജയൻ, ഡോ രാകേഷ് എസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗർഭാശയ കാൻസർ രോഗങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, പ്രതിരോധമാർഗങ്ങൾ, മുൻകരുതലുകൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാസും ചർച്ചയും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

continue reading below...

continue reading below..ക്യാമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസും മറ്റു കരൾ രോഗങ്ങളും നിര്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഫൈബ്രോ സ്കാൻ ടെസ്റ്റ്, ഗർഭാശയ കാൻസർ രോഗങ്ങൾ നിര്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പാപ് സ്മിയർ ടെസ്റ്റ്, ഗൈനെകോളജി കൺസൾറ്റേഷൻ, ഫിസിഷ്യൻ കൺസൾറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ സൗജന്യ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകി.ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻജോ ജോസ്, നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് റെവ. സിസ്റ്റർ സുമ റാഫേൽ CSS, സോഷ്യൽ വർക്കർ അഖില ജെയ്സൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.


You cannot copy content of this page