ഇന്നവേഷൻ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായി ക്രൈസ്റ്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് ടീം

ഇരിങ്ങാലക്കുട: കലാലയ വിദ്യാർഥികളുടെ നൂതന ആശയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി തവനൂർ കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്നവേഷൻ മത്സരത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ആൽഫ്രിൻ പൗലോസ്, ജോയൽ ജോഷി, ലിബിഹരി കെ ബി എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ടീമിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. പതിനായിരം രൂപയും പ്രശംസാപത്രവുമാണ് സമ്മാനം. കേജ് കൾച്ചർ ഫാമുകളിൽ മത്സ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജലാന്തര റോബോട്ടി നാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അധ്യാപകരായ സുനിൽ പോൾ, കെ എസ് നിതിൻ എന്നിവരാണ് ടീമിൻ്റെ മെൻ്റർമാർ.

.

You cannot copy content of this page