സേവാഭാരതി സാകേതം സേവാനിലയം കുഴിക്കാട്ടുകോണം ഹോളിഫാമിലി സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ നൽകി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കുഴിക്കാട്ടുകോണം ഹോളിഫാമിലി സ്കൂളിലേക്ക് സേവാഭാരതി സാകേതം സേവാനിലയം കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ നൽകി. H M സെലിൻ മരിയ പച്ചക്കറികൾ ഏറ്റു വാങ്ങി. വാർഡ് കൗൺസിലർ, സാകേതം സമിതി പ്രവർത്തകർ, മാതൃസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

continue reading below...

continue reading below..

You cannot copy content of this page