കംബോഡിയൻ ചിത്രം ” റിട്ടേൺ ടു സോൾ ” ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി വെള്ളിയാഴ്ച സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : 95 – മത് അക്കാദമി അവാർഡിനായുള്ള കംബോഡിയൻ എൻട്രിയായിരുന്ന ” റിട്ടേൺ ടു സോൾ ” ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി മെയ് 19 വെള്ളിയാഴ്ച സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു. ടോക്കിയോയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദക്ഷിണ…

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്‍റെ ജീവിതം പറയുന്ന ” ദ മാൻ ഹു ന്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ” എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ചിത്രം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി വെള്ളിയാഴ്ച സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു

ചലച്ചിത്രം : ഇന്ത്യൻ ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ ഇതിഹാസമായ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്‍റെ ജീവിതം പറയുന്ന ” ദ മാൻ ഹു ന്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ” എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ചിത്രം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി എപ്രിൽ…

ട്യൂണീഷ്യൻ ചിത്രം “അണ്ടർ ദ ഫിഗ് ട്രീസ് ” ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി എപ്രിൽ 21 വെള്ളിയാഴ്ച സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു

ചലച്ചിത്രം : കാൻ, വെനീസ് ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച 2021 ലെ ട്യൂണീഷ്യൻ ചിത്രം ‘ അണ്ടർ ദ ഫിഗ് ട്രീസ് ” ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി എപ്രിൽ 21 വെള്ളിയാഴ്ച സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു.…

അന്തർദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററികൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു

അന്തർദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെന്ററികൾ എപ്രിൽ 14 വെള്ളിയാഴ്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു. ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം നേടിയ തമിഴ് ഡോക്യുമെന്ററി ” ദ എലിഫന്റ് വിസ്പേഴ്സ് “ ,…

സ്പാനിഷ് ചിത്രം ” അൽക്കരാസ് ” ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി മാർച്ച് 24 വെള്ളിയാഴ്ച സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു

ചലച്ചിത്രം : 2022 ലെ ബെർലിൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ സ്പാനിഷ് ചിത്രം ” അൽക്കരാസ് ” ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫിലിം സൊസൈറ്റി മാർച്ച് 24 വെള്ളിയാഴ്ച സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു.…