അവധിയാണെങ്കിലും കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് മാർച്ച് 28 മുതൽ 31 വരെ പ്രവർത്തിക്കും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മാർച്ച് 28 മുതൽ 31 വരെ അവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനമായതിനാൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമവികസന…

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആര്‍.ഡി ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയില്‍ അംഗീകൃത ഏജന്റുമാര്‍ മുഖേനയോ നിക്ഷേപകര്‍ നേരിട്ടോ നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന് ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഡെപ്യൂട്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍

അറിയിപ്പ് : പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആര്‍.ഡി ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയില്‍ അംഗീകൃത ഏജന്റുമാര്‍ മുഖേനയോ നിക്ഷേപകര്‍ നേരിട്ടോ നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന്…

കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്ക്; ഇതുവരെ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 108 കോടി നല്കിയെന്ന് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി, മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പായി 5 കോടി രൂപ നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി നിലവില്‍ വന്നതിനുശേഷം നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മുതലും പലിശയിനത്തിലും 108 കോടി രൂപ…

കേരള അർബൻ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ITU ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി യാത്രയേയ്പ്പ് നല്കി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേരള അർബൻ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ (KUBSO) ITU ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ITU ബാങ്ക്…

പലിശരഹിത ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ ലോൺമേള സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഗ്രാമവികസന സഹകരണ സംഘത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പലിശരഹിത ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ ലോൺമേള സംഘടിപ്പിച്ചു. 10 ദിവസം…

കരുവന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പാക്കേജ് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരിച്ചു നൽകുന്ന പ്രക്രിയ നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു

കരുവന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പാക്കേജ് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരിച്ചു നൽകുന്ന പ്രക്രിയ നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു –…

അജോ ജോൺ തൃശൂർ റീജിയണൽ കാർഷിക കാർഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘം (ട്രാൻഡ്) പ്രസിഡന്റ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തൃശൂർ റീജിയണൽ കാർഷിക കാർഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘം (ട്രാൻഡ്) പ്രസിഡന്റായി അജോ ജോണിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അജിത്…

കല്ലേറ്റുംകര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി

കല്ലേറ്റുംകര : കല്ലേറ്റുംകര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി. ബാങ്കിന്‍റെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ…

ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ സഹകരണ ബാങ്കിന്‍റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം ചേർന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ സഹകരണ ബാങ്കിന്‍റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ…

You cannot copy content of this page