പലിശരഹിത ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ ലോൺമേള സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഗ്രാമവികസന സഹകരണ സംഘത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പലിശരഹിത ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ ലോൺമേള സംഘടിപ്പിച്ചു. 10 ദിവസം…

കരുവന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പാക്കേജ് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരിച്ചു നൽകുന്ന പ്രക്രിയ നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു

കരുവന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പാക്കേജ് അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരിച്ചു നൽകുന്ന പ്രക്രിയ നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു –…

അജോ ജോൺ തൃശൂർ റീജിയണൽ കാർഷിക കാർഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘം (ട്രാൻഡ്) പ്രസിഡന്റ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തൃശൂർ റീജിയണൽ കാർഷിക കാർഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘം (ട്രാൻഡ്) പ്രസിഡന്റായി അജോ ജോണിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അജിത്…

കല്ലേറ്റുംകര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി

കല്ലേറ്റുംകര : കല്ലേറ്റുംകര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി. ബാങ്കിന്‍റെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ…

ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ സഹകരണ ബാങ്കിന്‍റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം ചേർന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ സഹകരണ ബാങ്കിന്‍റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ…

You cannot copy content of this page