ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് ഒഴിവ്

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ: ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റിൻ്റെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു.…

ഇരിങ്ങാലക്കുട പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷനിൽ പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ്, ഗ്രാമീണ തപാൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ഇൻസെൻ്റീവ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഡയറക്ട് ഏജന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷനിൽ പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് , ഗ്രാമീണ തപാൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ഇൻസെൻ്റീവ്…

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ. എൽ.പി സ്കൂളിൽ എൽ.പി.എസ്.ടി യുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ. എൽ.പി സ്കൂളിൽ എൽ.പി.എസ്.ടി യുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ളവർ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഫെബ്രുവരി 12…

മാള സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളേജും ജി-ടെക്കും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോബ് ഫെയർ ജനുവരി 13ന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മാള സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭാസ ശൃംഖലയായ ജി-ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനും സംയുക്തമായി…

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ അസാപ് കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ആസ്‍പയർ 2023’ മെഗാ തൊഴിൽ മേള ഒക്ടോബർ 27ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നടക്കും – തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രദ്ധേയമായ അവസരമെന്ന് മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ അസാപ് കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ആസ്‍പയർ 2023’ മെഗാ തൊഴിൽ മേള 2023 ഒക്ടോബർ…

You cannot copy content of this page