യുവകലാസാഹിതി ജില്ലാതല സാംസ്കാരിക ജാഗ്രതായാത്ര ഫെബ്രുവരി 7 ന് 4.30 ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ ഹാളിന് തെക്കുള്ള അയ്യങ്കാളി സ്ക്വയറിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : യുവകലാസാഹിതി ജില്ലാതല സാംസ്കാരിക ജാഗ്രതായാത്ര ഫെബ്രുവരി 7 ബുധനാഴ്ച 4.30 ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ ഹാളിന് തെക്കുള്ള അയ്യങ്കാളി സ്ക്വയറിൽ എത്തും, ജാഥയ്ക്ക് ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗായകസംഘം , നാടകസംഘം എന്നിവഅവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളും പ്രഭാഷണവും ഇരിങ്ങാലക്കുട പാട്ടുകൂട്ടത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളും ഉണ്ടാകും.

സമീപകാലത്ത് പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹരായ കലാകാരരെ വേദിയിൽ ആദരിക്കും. വൈകിട്ട് 6.30 ന് പരിപാടി അവസാനിക്കും.

You cannot copy content of this page