വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുകയെന്നതാണ് കാലത്തിന്‍റെ ആവശ്യമെന്ന് എ.ഡി.ജി.പി. എം.ആര്‍ അജിത്കുമാര്‍

ഇരിങ്ങാലക്കുട : റൂറല്‍ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ കോളേജുകളുമായി സഹകരിച്ച് കോഡ് കോംബാറ്റ് 2023 ടെക് ഫെസ്റ്റ് നടത്തി.…

LSS/USS മാതൃകാപരീക്ഷ കെ.എസ്.ടി.എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ – ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

LSS/USS മാതൃകാപരീക്ഷ കെ.എസ്.ടി.എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ – ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട…

സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് 3 ദിവസത്തെ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലനം നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ ആരംഭിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നഗരസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒപ്പം ക്യാമ്പയ്ന്റെ തുടർനടപടിയായി സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് മൂന്നു ദിവസത്തെ സംരംഭകത്വ…

ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ “സ്നേഹക്കൂട്” പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദുവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ “സ്നേഹക്കൂട്” പദ്ധതിക്ക് ആദ്യ സ്നേഹക്കൂടിന്‍റെ…

എടക്കുളത്ത് ‘ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ’ വഴിയിടം

എടക്കുളം : നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 12 ഇന കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രഖ്യാപിച്ച് പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ…

ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ 13-ാം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഏപ്രിൽ 3 ന് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ ക്ഷേമവും സംഘടിത വളർച്ചയും തൊഴിൽ സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമാക്കി സംസ്ഥാന ദേശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന കേരള ടാക്സ്…

You cannot copy content of this page