സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ ഒഴിവുകൾ ഉള്ള എസ്.സി/ എസ്.ടി സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലേക്ക് എം.എസ്.സി ഫിസിക്സ്, എം.എസ്.സി കെമിസ്ട്രി, എം.എസ്.സി സുവോളജി, എം.എസ്.സി ബോട്ടണി, എം.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്സ്,…

ഇരിങ്ങാലക്കുട സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ ഒഴിവുകൾ ഉള്ള എസ്.സി/ എസ്.ടി സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലേക്ക് എം.എസ്.സി ഫിസിക്സ്, എം.എസ്.സി കെമിസ്ട്രി, എം.എസ്.സി സുവോളജി, എം.എസ്.സി ബോട്ടണി, എം.എസ്.സി…

ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവ്

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് (ഓട്ടോണമസ്) 2023-2024 അധ്യായന വർഷത്തെ ബിരുദ കോഴ്സുകളായ ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ജിയോളജി, ഇൻഡഗ്രേറ്റഡ്…

ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ജൂലൈ 3ന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് എച്ച്.എം.സി പദ്ധതി പ്രകാരം ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എക്സ്…

നാൽപതിൽപരം കമ്പനികൾ, രണ്ടായിരത്തിലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ – ജൂൺ 23 ന് സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജിൽ വമ്പൻ തൊഴിൽമേള

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു നടത്തുന്ന വമ്പൻ തൊഴിൽമേള ജൂൺ 23 ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട…