കുടിവെളള വിതരണം തടസപ്പെടും

കാറളം ജല ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ അറ്റകുറ്റ പണികൾ തുടരുന്നതിനാൽ ജൂലായ് 12 ബുധനാഴ്ച കൂടി കാട്ടൂർ, കാറളം, പടിയൂർ, പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കള്ള കുടിവെളള വിതരണം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു

വാർത്തകൾ തുടർന്നും മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ

join WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HZbxIlbCAbAAdO9UsJKAuD
follow facebook
https://www.facebook.com/irinjalakuda
follow instagram
https://www.instagram.com/irinjalakudalive/
join WhatsApp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029Va4ic6cBKfhytWZQed3O